English
( )


PONT:ITT:MOST köztéri szoborpályázat
PONT:ITT:MOST
Köztéri szoborpályázat

A rendezvény fővédnöke: Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere


A Budapesti Őszi Fesztivál és az ARC idén nagyszabású köztéri szoborpályázatot kezdeményez. E tartalmilag nyitott rendezvény célja, hogy a főváros forgalmas közterein,

a Blaha Lujza téren, a Deák téren, a Ferenciek terén, a Gellért téren, a Kálvin téren, a Moszkva téren és a Nyugati téren

évről évre változó, az adott helyszínre készülő alkotások jelenjenek meg.

A pályázat a köztéri művészet kérdésének hazánkban többszörösen megválaszolatlan helyzetére reagál. Abból a felvetésből indul ki, hogy sem a rendszerváltás óta létrejött, tartalmilag ugyan új, formailag azonban idejemúlt köztéri alkotások, sem az építészeti megrendelések toldalékát képző, dekoratív plasztikák nem alkalmasak a köztéri művészet újragondolására. A jelenlegi helyzetnek egyik magyarázata az, hogy a független kifejezési formákat kereső civil szféra mindmáig az emlékmű 19. századi fogalmából indul ki. Figyelmen kívül hagyja nemcsak a modern, de a társadalmi kérdésekre is érzékeny kortárs művészet eredményeit, valamint azt a tényt, hogy a városi tér használata Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben alapvetően megváltozott. A városi lakosság szabadtéri rendezvényeket, fesztiválokat, parádékat látogat, tüntetéseken vesz részt. Jelentősen megnőtt a sétálóutcák száma és pezsgő élet zajlik a kávéházak teraszain is. Mindezenközben a képzőművészet - ahelyett, hogy érdekes szempontokkal bővítené a városi közbeszédet és élő párbeszédet kezdeményezne a járókelőkkel - többnyire alárendelt vagy alkalmi szerepet tölt be.

Ezért szeretnénk mai tárgykörök, fogalmak, hívószavak segítségével haladó szellemű és eredeti alkotások létrejöttét ösztönözni. Szemben a hagyományos emlékművek örökre szóló üzenetével, aktuális és közérthető művek létrehozását állítjuk a középpontba, melyek amellett, hogy fórumot teremtenek a nyilvános párbeszédnek, szórakoztatóak és tanulságosak is. E művek nem az utókor, hanem a jelen számára készülnek, a jelenre reflektálnak. Talapzatukról lekerülve kezdeményezően szólítják meg a járókelőket, közvetlenül illeszkednek környezetükbe, egyszóval részt vesznek a város életében.

Óriási kérdőjelek idén azokra a helyszínekre hívják fel a figyelmet, ahol jövőre a pályázat első fordulójának nyertes tervei valósulnak meg!


A köztéri szobrászat jelenlegi helyzete:

 1. A köztér definíciója és az ott elhelyezett műalkotások funkciója, illetve megjelenése a politikai rendszerváltás után sem újult meg.
 2. A köztéri szobrászat jellege konzervatív, a civil szféra megbízásából készítetett szobrok, emlékművek stb. is csak elszigetelve léteznek a köztérben.
 3. A lakosság és a köztéri kortárs művészeti alkotások között nem alakul ki aktív párbeszéd.
 4. Kevés a köztéri megrendelés, a mégis megvalósuló művek az aktuális társadalmi közbeszéd szempontjából viszonylag kis érdeklődésre tesznek szert.


A Budapesti Őszi Fesztivál és az ARC közös kezdeményezésének célkitűzései:

 1. Aktuális, figyelemfelhívó, a közönséget megszólító köztéri művekkel gazdagítani Budapest hét központi terét.
 2. Az évente megrendezett fesztivál infrastruktúrájának segítségével elindítani és életben tartani egy tartalmilag kötetlen ugyanakkor széles közönséget megszólító nyilvános vitát a köztér lehetséges funkcióiról és arculatáról.
 3. Nap mint nap megújuló örömforrást nyújtani mind az itt élők, mind az ide látogatók számára. Megállásra, elmélkedésre késztetni a város rohanó emberét.
 4. Egy további fórumot teremteni kortárs alkotók számára, lehetőséget nyújtani nagy léptékű művek, projektek létrehozására.
 5. Újragondolni, bővíteni és a közönség egy széles rétegével megismertetni a köztéri művészet lehetőségeit.

A pályázat kiírói: Budapesti Fesztiválközpont Kht. és az Arc Művészeti és Szolgáltató Kft.

A díjnyertes pályaművek tervezett kiállítási helye:

Blaha Lujza tér
Deák tér
Ferenciek tere
Gellért tér
Kálvin tér
Moszkva tér
Nyugati tér

Pályázati feltételek:

Pályázni szakmai képzettségétől függetlenül a szerzői jogok értelmében saját tervvel bárkinek lehet. A pályázati anyagok elbírálásakor a tervek köztéri jelentősége, illetve kivitelezhetősége (az érvényes közterületi szabályzatok figyelembevételével) játszik döntő szerepet.

A beérkezett pályázatokból helyszínenként 1-1, évente tehát összesen 7 pályázati terv kerül megvalósításra.

A projektek támogatási kerete helyszínenként max. 1,5 millió HUF, mely összeg a beadott terv kivitelezési költségein kívül magában foglalja a pályázó honoráriumát is, ami max. 200.000 HUF lehet.

Az alkotások a Budapesti Őszi Fesztivál kezdetétől számítva 6 héten keresztül lesznek láthatók.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. Koncepció (max. 2 gépelt oldal), amely a tervezett munkára és annak köztéri jelentőségére, hatására reflektál
 2. Vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, makett, fotó stb.), amely világosan láttatja a tervezett munka elhelyezésének
 3. módját, a környezethez való kapcsolódását, léptékét (A zsűrizési folyamat, illetve a pályatervek későbbi bemutatásának megkönnyítése érdekében a beadott terveknek, mind méretüket, mind anyagukat tekintve egyszerűen szállíthatónak és tárolhatónak kell lenniük. A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket és azok kiegészítő anyagait a beadási határidőtől számított egy évig tárolja.
 4. Költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének és karbantartásának, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit
 5. A pályázó életrajza, pontos címe és elérhetősége

Leadási határidő:         2004. február 29.

Leadási cím: A pályázati anyagokat lezárt borítékban, a PONT:ITT:MOST jelszó feltüntetésével az alábbi címre kell elküldeni:

         Budapesti Fesztiválközpont KHT.
         1053 Budapest
         Egyetem tér 5.

Zsűri:

A pályázatokat tartalmilag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Antal Csaba (díszlettervező), Bakos Gábor (képzőművész, az ARC ügyvezető igazgatója), Boros Géza (művészettörténész), Kovalik Balázs (rendező, a Budapesti Őszi Fesztivál művészeti vezetője), Körösényi Tamás (képzőművész, egyetemi docens), Várnagy Tibor (képzőművész, A Liget Galéria vezetője) és Zólyom Franciska (művészettörténész, kurátor).

A zsűri döntése végleges, fellebezésnek helye nincs! Annak érdekében azonban, hogy a pályázati folyamat mindenki számára áttekinthető legyen, a zsűri döntését követően az összes beadott pályázati anyag olvasható lesz a Budapesti Őszi Fesztivál és az ARC honlapján, a következő címeken: www.festivalcity.hu/bof, www.arcproject.hu

Elérhetőség, fórum:

A pályázattal kapcsolatos bárminemű kérdést a 2003. október 27-től üzemelő bof@fesztivalvaros.hu e-mail címen lehet feltenni! Az ide beérkező kérdések névtelenített és szerkesztett formában a szervezők válaszaival együtt szintén a Budapesti Őszi Fesztival és az ARC honlapján lesznek olvashatók.
www.festivalcity.hu/bof, www.arcproject.hu


Szerzői és felhasználói jogok:

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművekről készült reprodukciók nyomtatott, illetve elektronikus felhasználására a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 3. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót nyomtatott, illetve elektronikus formában a kiállítástól számított egy évig felhasználja.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartják.
  2003. Budapesti Fesztiválközpont Kht. Minden jog fenntartva.

english magyar